[1]
J. Frankowiak, „Stosunek studentów do stosowania kar cielesnych wobec dzieci”, PWE, t. 53, nr 2, s. 135–150, wrz. 2021.