[1]
M. . Kowalik-Olubińska, „«Nie jesteś za młody, żeby zmieniać świat» – studium przypadku zjawiska dziecięcego aktywizmu klimatycznego”, PWE, t. 53, nr 2, s. 165–177, wrz. 2021.