[1]
M. Wiśniewska-Kin, „Dziecięce zmagania z czasem. Wyzwalanie rozumienia pojęcia czas przez dzieci 9–10-letnie w kulturze szkoły polskiej”, PWE, t. 37, nr 2, s. 28–40, mar. 2017.