[1]
J. Szymczak, „Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami”, PWE, t. 38, nr 3, s. 50–60, maj 2017.