[1]
J. Helios i W. Jedlecka, „Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie oświatowym”, PWE, t. 38, nr 3, s. 73–81, maj 2017.