[1]
A. Gulczyńska i M. Wiśniewska-Kin, „Dyskurs edukacyjny w badaniach. Próba systematyzacji perspektyw badawczych”, PWE, t. 36, nr 1, s. 7–20, luty 2017.