[1]
M. Kusiak-Pisowacka, „W kierunku dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej – problemy nauczania czytania w języku obcym na przykładzie języka angielskiego”, PWE, t. 36, nr 1, s. 42–53, luty 2017.