[1]
K. Kuszak, „Komizm w poezji dla dzieci. Jego rola i wartość edukacyjna”, PWE, t. 36, nr 1, s. 65–74, luty 2017.