[1]
A. Maj, „Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się”, PWE, t. 36, nr 1, s. 112–120, luty 2017.