[1]
E. Rybska i M. Błaszak, „Analiza rysunków/szkiców i wypowiedzi werbalnych dzieci na temat budowy anatomicznej człowieka”, PWE, t. 32, nr 1, s. 27–47, mar. 2016.