[1]
A. Babicka-Wirkus i M. Groenwald, „Głos dziecka w przedszkolu – między swobodą wypowiedzi a milczeniem”, PWE, t. 40, nr 1, s. 95–104, maj 2018.