[1]
E. Jarosz i C. Kurkowski, „«Tyłek nie szklanka» – o popularności kar cielesnych w wychowaniu”, PWE, t. 40, nr 1, s. 72–84, maj 2018.