[1]
K. Starego, „Od pedagogiki kolektywu do pedagogiki kolektywizującej. Idee wychowawcze Antona Makarenki w świetle filozofii i pedagogiki wspólnotowości”, PWE, t. 39, nr 4, s. 40–49, wrz. 2017.