[1]
M. Groenwald, „Inspirujący Anton Makarenko. Z analizy hieroglifów na «Dziełach»”, PWE, t. 39, nr 4, s. 53–61, wrz. 2017.