[1]
J. Sokołowska, „System pedagogiczny Makarenki w kontekście założeń współczesnej pedagogiki ulicy”, PWE, t. 39, nr 4, s. 62–68, wrz. 2017.