[1]
E. Szatan, „Obrazy dziecięcej zabawy (z) muzyką w wypowiedziach pokolenia pięćdziesięciolatków – kontekst kulturowy i pedagogiczny muzycznej zabawy”, PWE, t. 55, nr 2, s. 47–65, grudz. 2022.