[1]
W. Siegień, „Figury dzieciństwa w militarystycznym dyskursie w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji”, PWE, t. 35, nr 4, s. 51–63, wrz. 2016.