[1]
K. Starego, „Gniew, współczucie, solidarność – w stronę politycznie i krytycznie zorientowanej pedagogiki emocji”, PWE, t. 35, nr 4, s. 64–75, wrz. 2016.