[1]
B. Pietkiewicz-Pareek, „Strategie pomocy dzieciom ulicy w Jaipurze. Studium przypadku organizacji I-India”, PWE, t. 35, nr 4, s. 76–84, wrz. 2016.