[1]
Z. Zbróg, „Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego – reprezentacje społeczne problemu w debacie publicznej”, PWE, t. 35, nr 4, s. 85–93, wrz. 2016.