[1]
E. Jarosz i C. Kurkowski, „Kary cielesne – kontestacja a rzeczywistość”, PWE, t. 35, nr 4, s. 94–105, wrz. 2016.