[1]
I. Symonowicz-Jabłońska i E. Wieczór, „Budowanie kapitału społecznego w świetle analizy podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego”, PWE, t. 35, nr 4, s. 106–117, wrz. 2016.