[1]
K. Krasoń, „Cielesność dywergencyjna – komponent integralnej edukacji wychylonej w przyszłość”, PWE, t. 31, nr 4, s. 7–22, grudz. 2015.