[1]
C. Szpytma, „Szkoły typu Open-Air: eksperymenty architektoniczno-pedagogiczne szkolnictwa w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku”, PWE, t. 31, nr 4, s. 23–41, grudz. 2015.