[1]
M. Farnicka i H. Liberska, „Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym”, PWE, t. 31, nr 4, s. 77–91, grudz. 2015.