[1]
A. Olczak, „Uczenie się demokracji od dzieciństwa – kaprys czy potrzeba współczesności?”, PWE, t. 31, nr 4, s. 92–100, grudz. 2015.