[1]
E. Piwowarska, „Kształtowanie przez dzieci form przestrzennych – doniesienie z badań”, PWE, t. 31, nr 4, s. 160–168, grudz. 2015.