[1]
D. Klus-Stańska, „Wyjść poza reżim imperatywu rozwojowego. Między inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta na współczesne studia nad dzieciństwem”, PWE, t. 30, nr 3, s. 7-22, wrz. 2015.