[1]
D. Stępkowski i D. Benner, „Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau”, PWE, t. 30, nr 3, s. 39–51, wrz. 2015.