[1]
S. Różycka-Jaroś, „Historyczno-prawna analiza sytuacji dzieci w epoce Rousseau”, PWE, t. 30, nr 3, s. 52–62, wrz. 2015.