[1]
M. Kowalik-Olubińska, „Jeśli nie naiwność, to co? Próba rekonstrukcji idei dziecka u J.J. Rousseau”, PWE, t. 30, nr 3, s. 63–74, wrz. 2015.