[1]
E. Szatan, „Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce – ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a”, PWE, t. 30, nr 3, s. 87–103, wrz. 2015.