[1]
S. Zielka, „Rousseau i nowożytne spotkanie z Innym”, PWE, t. 30, nr 3, s. 104–112, wrz. 2015.