[1]
W. Siegień, „Pisarstwo i masochizm Jana Jakuba Rousseau”, PWE, t. 30, nr 3, s. 113–120, wrz. 2015.