[1]
J. Dziekońska i J. Karoń, „ 25–26 września 2015 r”., PWE, t. 30, nr 3, s. 129–137, wrz. 2015.