[1]
D. Żołądź-Strzelczyk, „Kilka uwag o znajomości dzieła Jana Jakuba Rousseau «Emil, czyli o wychowaniu» w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku”, PWE, t. 29, nr 2, s. 7–14, cze. 2015.