[1]
K. Jakubiak, „Od idei poznania dziecka do pedologii jako nauki o dziecku”, PWE, t. 29, nr 2, s. 15–22, cze. 2015.