[1]
H. Ostrowicka, „Wyznania, Rousseau i dyskurs edukacyjny – zarys badań w perspektywie (post)foucaultowskiej”, PWE, t. 29, nr 2, s. 33–43, cze. 2015.