[1]
L. Kopciewicz, „Jan Jakub Rousseau w naturze/ogrodzie? Dyskursy natury we współczesnych odczytaniach feministycznych i posthumanistycznych”, PWE, t. 29, nr 2, s. 53–66, cze. 2015.