[1]
A. Męczkowska-Christiansen, „Socjalizacja poznawcza jako (d)efekt kształcenia szkolnego (na tle rozważań nad kulturowym kontekstem konstruowania struktur poznawczych człowieka)”, PWE, t. 28, nr 1, s. 21–32, mar. 2015.