[1]
J. Jendza, E. Zalewska, i P. Zamojski, „Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori”, PWE, t. 28, nr 1, s. 46–55, mar. 2015.