[1]
J. Nowak, „Kompetencje pedagogiczne studentów edukacji wczesnoszkolnej jednym z warunków zmiany rozwojowej uczniów”, PWE, t. 28, nr 1, s. 81–91, mar. 2015.