[1]
K. Zdanowicz-Kucharczyk, „Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refl eksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora”, PWE, t. 28, nr 1, s. 92–103, mar. 2015.