[1]
J. Szymczak, „Model rozwijania refl eksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego”, PWE, t. 28, nr 1, s. 140–153, mar. 2015.