[1]
I. Symonowicz-Jabłońska, „W poszukiwaniu «straconych» autorytetów: Recenzja książki Inspiracje pedagogiką freinetowską. Tom I: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, red. A. Semenowicz, H. Stolarczyk, A. Szwech”, PWE, t. 28, nr 1, s. 163–166, mar. 2015.