[1]
D. Klus-Stańska, „«Nasz elementarz» – krótki opis daru, który zubaża obdarowanych”, PWE, t. 27, nr 4, s. 24–44, grudz. 2014.