[1]
W. Siegień i S. Frąckowiak, „Poza intymnością rodziców i dzieci. Zbiorowe studium osób oraz kompleks Edypa au rebours”, PWE, t. 27, nr 4, s. 74–87, grudz. 2014.