[1]
A. Żyta i K. Ćwirynkało, „Relacje rówieśnicze uczniów z niepełnosprawnością w nauczaniu inkluzyjnym – wybrane problemy”, PWE, t. 27, nr 4, s. 88–98, grudz. 2014.