[1]
A. Maj, „Metoda projektów jako strategia wcielania w praktykę idei wyłaniającego się programu”, PWE, t. 25, nr 2, s. 86–98, cze. 2014.