[1]
J. Ostrouch-Kamińska, „Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania”, PWE, t. 33, nr 2, s. 114–123, kwi. 2016.